Om oss

Bergs Gård

Vi som driver Bergs Gård heter Frida och Magnus Jonsson. Vi är båda uppvuxna på lantbruk, Magnus på Bergs Gård och Frida från Sörby Oppgård i Årdala. Magnus är också nu sjätte generationen här. Tidigare var det mjölkkor på gården och för ca 15 år sedan lade vi om till köttdjursproduktion. Hösten 2012 började vi sälja köttlådor direkt till konsument. Vi trivs väldigt bra med att få följa hela kejdan och även att våra kunder kan göra det.

Vi har under 2018 och 2019 utökat vårt djurantal för att följa med efterfrågan på vårt kött. Nytt för i år är därför två arrenden. Örboholm som gränsar till Bergs Gård och Sörby Oppgård i Årdala. Sörby Oppgård är Fridas barndomshem. På båda gårdarna är det jordbruksmarken och beten vi arrenderar.

De senaste åren har vi utvecklat gården med flera verksamheter och erbjuder nu även boende, konferens, bröllop, café och MTB.

Vi driver också Bergs Gård Mark & Bygg, ditt lokala och personliga byggföretag.

Ni kan läsa om alla våra verksamheter här på hemsidan.

Ring eller maila oss om ni har några frågor.

Välkomna till vår oas i vardagen!

Historia

Bergs Gård som idag drivs av Magnus och Frida Jonsson är en av de äldre gårdarna i denna del av Södermanland. Gården har drivits av familjen sedan 1827, först som arrendator och sedan 1915 som ägare. Driften av gården har gått från far till son i generation efter generation. Magnus och Frida har tre söner och en dotter, så möjligheten att gården fortsätter att gå vidare finns.
Bergs Gård nämns i kyrkböckerna som födelseplats första gångerna omkring 1755, gården har troligen varit aktiv redan 50 år tidigare men under annat namn. Dock är kyrkböckerna otydliga med gårdsuppgifter under första halvan av 1700-talet.

De familjer som under senare delen av 1700-talet och första åren på 1800-talet drivit gården hade det svårt med stor barnadödlighet och olycka i familjerna. Arrendatorerna byttes flertal gånger under dessa år.
Jonas Ersson som var Magnus farfars farfars far arbetade som brukare på Ävlingeby Norrgård i Västerljung då han beslutade sig för att arrendera Bergs Gård. Jonas, frun Anna-Greta och två barn tog 1827 över en gård som var i slitet skick. Efter det har familjen aldrig lämnat gården och den har successivt utvecklas utifrån sina tiders förutsättningar.

Arvid Jonsson (Magnus farfars far) var den som köpte loss gården 1915 från Örboholm. Arvid var en i bygden erkänd kraftkarl och byggde själv och tillsammans med sina söner upp flera av byggnaderna som finns på gården idag. Exempel på det är grunden till boningshuset, den gamla ladugården och undantagsstugan på berget. Arvid var dessutom en stark man i lantbruksföreningen som i kristiderna efter kriget när småbönderna lämnade sina arrenden stod upp och sade ”Ge inte upp nu, med hårt arbete går det att driva gårdarna vidare.” När andra arrendatorer slutade att driva gårdarna köpte Arvid loss Berg istället.
Arvids inställning till vad som krävs för att driva en gård har nästkommande generationers söner tagit med sig. Magnus, hans far Birger och farfar Rikard har med en arbetskapacitet som väcker avund drivit Bergs Gård vidare.

Familjen Jonsson har verkat som lantbrukare (torpare, brukare, hemmansägare) i knappt 300 år. Redan 1725 finns Magnus farfars farfars farfars far Nils Andersson upptagen som torpare i kyrkböckerna från Västerljung. Familjen återfinns redan i slutet på 1600-talet i Svärta utanför Nyköping så det är ett gediget Sörmländskt lantbrukssläkte som driver Bergs Gård vidare.

Frida som idag driver gården tillsammans med Magnus är bördig från Sörby Oppgård i Årdala. Där även hennes släkt familjen Eriksson har drivit gården i flera generationer tillbaka. Idag arrenderas marken som hör till gården av Magnus och Frida.

Johan Jingbro

Bergs Gård Trosa

Bergs Gård Stora Huset 1
619 95 Västerljung

Telefon: 0156-42 00 20
E-post: kontakt@bergsgardtrosa.se


Bokning är bemannad måndag - fredag, 09.00 - 13.00 och nås via telefon, e-post samt kontaktformuläret ovan.

Gårdsbutiken är öppen fredag - söndag kl. 10.00 - 16.00