Djur och Naturbete

Bergs Gård är en EU-ekologiskt certifierad gård av SMAK. Våra djur går ute året runt och betar gräs och örter i våra hagar. Under vintersäsongen fodrar vi med vårt ensilage ute i hagen. Våra djur är sk utegångsdjur och vi är medi ett program tillsammans med Länsstyrelsen och Gård & Djurhälsa.

Vi har en ligghall för våra djur där vi strör med halm i bädden. Det blir en sk djupströbädd som alstrar värme och som är bekväm för djuren att ligga och gå på. I ligghallen tar vi in djur som nyss har kommit till oss eller ska kalva eller slaktas. Vi har en småskalig produktion och har ca 120 djur åt gången i olika åldrar. Djuren är mycket lugna och har stora områden att beta nära gården.

De betar ute på naturbetesmark som annars skulle bli igenväxt. Korna har tillgång till gräs året runt. Marken är enormt rik på djur och växtarter. När ängarna hålls öppna fortsätter vi att gagna den biologiska mångfalden.

Kol i luften binds i marken tack vare att korna betar, vilket gör det till en klimatneutral process. Djuren dricker helst naturligt vattnen från omgivningen över vatten från koppa. Året runt letar korna upp de vattendrag som de föredrar vilket sparar på vårt dricksvatten.

I och med att djuren äter enbart gräs växer de i normal takt till skillnad från djur som även äter spannmål. Köttet blir mer marmorerat och innehåller även mer omega 3. Mestadels har vi raserna Angus och Hereford.

Köttet från våra djur använder vi i vår servering på gården samt säljer köttlådor och detaljer i vår gårdsbutik. I gårdsbutiken hittar man även andra produkter från våra kollegor runtom i Sörmland.

Djuren slaktas på Närke Slakteri när de är ca 2,5 år gamla. Köttet hängmöras där innan det styckas på Närke Kött. Styckaren styckar allt kött, vacuumpackar och märker det. Båda dessa företag är ekologiskt certifierade, precis som vi.

Köttet har alltid hängmörats men detaljerna kan med fördel möras ytterligare 2-3 veckor efter förpackningsdag i sin vacuumförpackning. Köttet ska då ligga i kyl i max 4 grader och förpackningen ska hållas hel. Allt kött som vacuummöras ska luftas innan tillagning några minuter. Det bildas även blod i förpackningen när man vacuummörar kött, torka av köttet innan tillagning. När man öppnar förpackningen luktar köttet instängt av den täta förpackningen. Köttfärs ska frysas in omgående. Köttet håller sig i frys minst 1 år. Korvarna håller i frys ca 6 månader.

Biologisk Mångfald

Djuren som betar på vår gård bidrar till biologisk mångfald. Se mer om det i videon nedan!

Bergs Gård Trosa

Bergs Gård Stora Huset 1
619 95 Västerljung

Telefon: 0156-42 00 20
E-post: kontakt@bergsgardtrosa.se


Bokning är bemannad måndag - fredag, 09.00 - 13.00 och nås via telefon, e-post samt kontaktformuläret ovan.

Gårdsbutiken är öppen fredag - söndag kl. 10.00 - 16.00