Bokningsvillkor

Till våra hus är Ni gäster välkomna som söker avkoppling, lugn och ro och en aktiv vistelse. Här visar vi stor hänsyn till övriga boenden, våra djur och vår natur. Boende i våra hus är ej lämpade för fester o partyn utom vid speciella bokningar "bröllop & fest". Känner ni att detta tilltalar er är ni varmt välkomna med er bokningsförfrågan.

Bokningsvillkoren: Gäller hyra av boende och hyra av lokaler på Bergs Gård, Tyvudden Gård och Brommagården i Trosa kommun.
Betalning görs till vårt bankgiro eller vårt iban nummer för utländska gäster.
Genom betalningen godkänner gästen våra bokningsvillkor.
Särskilda bokningsvillkor gäller för bokning av bröllop och fest som kunden kan läsa vid avtalsskrivning.

Vid frågor om sopsortering och avfall vänligen läs detta dokument.

När ska gästen betala?

Gästens betalning skall vara oss tillhanda senast det datum som anges på fakturan. Hyran skall alltid vara slutbetalt innan boendet nyttjas.

Olika betalningsvillkor gäller beroende på hur långt före bokningen sker innan uthyrningsperioden av boende/lokal börjar:

Mer än 60 dagar till ankomst:
Anmälningsavgiften, 25% av hyra boende och lokal betalas senast 15 dagar efter bokningsstillfället. Slutlikviden betalas 60 dagar innan ankomst.

Mellan 59-16 dagar till ankomst:
Allt betalas inom 15 dagar.

15 – 0 dagar till ankomst
Allt betalas senast bokningsdagen .

Vad händer om gästen inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är Bergs Gård Trosa tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om gästen inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad har gästen för skyldigheter?
För att boka boende/lokal måste gästen vara 25 år. Minst två personer (inklusive gästen) ska vara fyllda 25 år för att bo i boendet/ nyttja lokalen. Legitimering sker vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet/lokalen.

Ordningsregler
Gästen måste följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.

Störningregler för andra gäster, djur och privatägda hus
(Del av Ordningsregler)

Gäster som besöker oss söker lugn och ro. Alltid ska gästen ge största möjliga hänsyn gentemot övriga boende.
Mellan kl. 23:00 och kl. 07:00 ska gästen ge tystnad gentemot övriga boende. Det är helt oacceptabelt att föra oväsen och höga ljud mellan kl. 23:00 och kl. 07:00, speciellt inte utomhus eller nära andra boenden.

På Bergs Gård bor både familjen Jonsson och djuren (som ofta går utomhus). Stör eller skada inte gårdens djur. Ni får ej besöka djuren utan utsagd tillåtelse från personal på Bergs Gård Trosa. Besök hos djuren sker enbart med personal på överenskommet bokat tillfälle, vanligtvis per bokning mellan 08.00-16.00.

Gäster får ej vara i närheten av familjen Jonssons hus eller andra privata hus som ej ägs av Bergs Gård Trosa efter 23.00. Visa hänsyn till andra gäster, djuren och familjen Jonsson även vid evenemang som pågår senare än 23. Detta gäller även bokningar med större antal gäster så som 50 eller fler.

Hundar är välkomna hos oss men ej i soffa och säng.

Tillägg Ordningsregler för alla bröllop
Vid bröllop kommer vi överens om tider separat.

Ordningsregler forts.
Gästen har det fulla ansvaret för alla eventuella skador som uppstår på boendet/lokalerna och dess inventarier. Vårdslöshet av Gästen och alla besökare som får tillträde av Gästen till boendet/lokalen, debiterar vi avgift för enligt nedan. Alternativt säger upp avtalet med omedelbar verkan.

Rökförbud gäller på våra områden. Vi har en utsatt rökruta en bit utanför restaurangen där rökning är tillåten. Saneringskostnad tillkommer från 6 000 SEK vid överträdelse av bestämmelser om rökförbud.

Gästen får inte använda boendet/lokalen till något annat syfte än avtalat vid bokningen. Ej heller låta fler personer övernatta i det än avtalat eller på tomten ställa upp tält, husvagn, karbad, musikanläggningar etc.

Bergs Gård Trosa, Brommagården eller Tyvudden Gård som är Hyresvärden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i gästens sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet/lokalen eller dess område eller om boendet/lokalen används till ej avsett ändamål. I de fall då avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet/lämna lokalen utan återbetalning av hyresbeloppet. Vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående orsaker debiterar Hyresvärden gästen en omkostnadsavgift motsvarande skadan, dock minst 5 000 SEK. Hyresvärden förbehåller sig rätten att vid en eventuell omedelbar uppsägning av avtalet kunna stänga boendet/lokalen och avlägsna gästens tillhörigheter.

Hyresvärden ansvarar inte för kvarglömda saker.

Städning, Nycklar och Skadegörelse (Del av Ordningsregler)
Gästen ska grovstäda ordentligt före avresan, följ städinstruktionerna som finns i huspärmen. Om grovstädning ej genomförs eller instruktioner kommer hyresvärden att debitera en avgift på 2000 SEK.

Sophantering och sopsortering ska följas som finns på Bergs Gård, Brommagården och Tyvudden gård. Samtliga flaskor, glas, burkar tas med av gästen. Brännmaterial och övrigt sorteringsbart material tas med till närmaste återvinningsstaion. I den blå containern skall enbart hushållssopor och matavfall slängas. Sker inte sophanteringen enligt instruktion har vi rätt att ta ut en avgift på 1000 SEK samt timpenning på 500 SEK.

Läs gärna vårt dokument om sopsortering och avfall.

Samtliga nycklar till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift på 2000 SEK för låsbyte. Gästen är skyldig att boka slutstädning före ankomst. Slutstädning innefattar inte grovstädning inne och ute, diskning eller tömning av sopor/tomflaskor.

Vad har gästen för rättigheter?

Fel som uppstår under vistelsen, skall gästen anmäla inom skälig tid under vistelsen så att Bergs Gård får möjlighet att rätta till det. Om gästen inte har framfört fel och brister till oss och Bergs Gård därmed inte har fått möjligheten att vara behjälplig är gästen enligt praxis och bokningsvillkoren inte berättigad till någon ersättning.

Felaktig tjänst eller produkt ersätts i första hand med liknande produkt eller tjänst o i andra hand ersätts den delens värde i pengar.

Krig, naturkatastrofer, strejker med mera
Både du och vi (Bergs Gård Trosa) har rätt att träda ifrån hyresavtalet om stugan/lägenheten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrof, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande större händelser som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/lägenheten.

Vad gäller om gästen vill avboka/omboka?
Gästen kan avboka/omboka muntligen eller skriftligen till Bergs Gård/Brommagården/ Tyvudden Gård. Vi accepterar endast av/ombokningar av Gästen. Hyresvärden är skyldig att bekräfta Gästens avbokning skriftligen. Vid avbokning/ändringar är Hyresvärden berättigad att ta ut en expeditionsavgift på 200 SEK.

Särkilda ombokningsvillkor vid rådande situation Corona
I rådande läge har gästen rättighet att omboka boende till annat datum under samma år avgiftsfritt. Ej boka av.

Avbokning av boende
För boende/lokal som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller Hyresvärden anmälningsavgift och en expeditionsavgift på 200 SEK.
För boende/lokal som avbokas 59 dagar eller mindre före ankomst behåller Bergs Gård 100 % av kostnaden för boendet/lokalen.

Avbokningsregler konferens

Kostnadsfri avbokning fram till 4 veckor innan ankomst.

Avbokning som sker närmare än 4 veckor innan ankomst debiteras med 25 %, närmare än 3 veckor före ankomst debiteras med 50 %, närmare än 2 veckor innan ankomst 75 % och 1 vecka innan ankomst med 100 % av beställningens värde.

Allmänna villkor, se visita.se.

Personuppgiftslagen

Genom registrering av personuppgifter samtycker gästen till att Bergs Gård i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för fullgöra Bergs Gårds åtagande gentemot gästen och lämnas även ut till våra samarbetspartners, så som försäkringsgivare, hotell, tåg- flyg- och bussbolag m.fl. Bergs Gård använder gästens uppgifter för att kunna ge information, erbjudanden och service rörande gästens bokade arrangemang via e-post, telefon, sms och postala utskick. Gästen kan även komma att kontaktas för marknadsundersökningar.

Bergs Gård Trosa

Bergs Gård Stora Huset 1
619 95 Västerljung

Telefon: 0156-42 00 20
E-post: kontakt@bergsgardtrosa.se


Bokning är bemannad måndag - fredag, 09.00 - 13.00 och nås via telefon, e-post samt kontaktformuläret ovan.

Gårdsbutiken är öppen fredag - söndag kl. 10.00 - 16.00